GUTMEB Gaziantep Uluslararası Turizm, Konaklama ve Mutfak Sanatları Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi A.Ş.

MYK Bilgilendirme

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Nedir?

 Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşları ifade eder.

Ulusal Yeterlilik Nedir?

Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve belgelendirme süreçlerinde kullanılan belgeyi ifade eder.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

 Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve sınavlarda başarılı olanlara verilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini ifade eder.

Yeterlilik Birimi Nedir?

Ulusal yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız olarak ölçülebilen, transfer edilebilir yeterlilik bölümünü ifade eder.

Sınav ve Belgelendirme Nedir?

Ulusal yeterlilik sisteminin en önemli bileşenlerinden biri sınav ve belgelendirme faaliyetleridir. Bu faaliyetlerin en önemli çıktısı olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ise ulusal yeterliliklere dayalı olarak teorik ve uygulamalı şekilde kalite güvencesi sağlanmış şartlarda gerçekleştirilen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda hak eden bireylere düzenlenmektedir.