GUTMEB Gaziantep Uluslararası Turizm, Konaklama ve Mutfak Sanatları Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi A.Ş.

Sınav ve Belge Kuralları

Teorik Sınav Kuralları:

 •          Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur.
 •          Sınava katılacak tüm adaylar sınav alanına girmeden ellerini dezenfekte etmelidir.
 •          Adaylar sınav boyunca eldiven ve maskelerini çıkaramazlar. Bu ekipmanları kullanmamakta ve sosyal mesafeye uymamakta ısrar eden adayların sınavı sonlandırılır.
 •          Sınav alanında sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır.
 •          Ellerinizi yüzünüz ile temas ettirmeyiniz.
 •          Covid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler GUTMEB tarafından MYK’nın yayınladığı rehber doğrultusunda alınmıştır.
 •          Sınav alanında bulunan adayların kendi aralarında veya sınav görevlileri ile tokalaşması yasaktır.
 •          Sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişiler sınav alanından çıkmalıdırlar. Bu kişilerin sınav hakları yanmayacak olup sınavları daha sonra gerçekleştirilecektir.
 •          Kullandığınız sınav malzemeleri ve ekipmanları dezenfekte edilmiştir.
 •          Sınavını tamamlayan adaylar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sınav alanını terk edecektir.
 •          Adaylar sınav salonunda görevlilerin kendilerine gösterdiği yerlere oturacaktır
 •          Cep telefonu, çağrı cihazı vb. özellikte cihazlarla sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 •          Sınav süresince adaylar bir soru sormak istediğinde sorular yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulur, cevaplar da aynı şekilde yüksek sesle söylenir.
 •          Sınav salonunda konuyla ilgili kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak kopya sayılacağından adayın sınavının iptalini gerektirir.
 •          Soru kitapçığını alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi tükenmez kalemle yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığını eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için Sınav Yapıcıya başvurunuz.
 •          Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz.
 •          Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir.
 •          Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir.
 •          Adaylar teorik sınavlarda görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.
 •          Adayın teorik (yazılı ) sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az aşağıdaki puanları alması gerekmektedir.
 •          Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 •          Sınav gidişatının ya da çevresel koşulların sınav alanında bulunanların güvenliğini tehlikeye atması durumunda, sınav görevlilerinin görevini yerine getirmesine engel olan durumların ortaya çıkması halinde sınav tamamen durdurulabilir.
 •          Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 15 dakika, son 15 dakika sınav salonunu terk edemez.
 •          Yiyecek içecek sektörü için adayın bir yıl içerisinde toplam 3 sınav hakkı vardır. 5.yılda da belge yenilemek için kuruluşumuzla bağlantıya geçmeniz gerekmektedir.

Yeterlilik Adı

Seviye

Birim

Teorik

Kebapçı

3

TÜMÜ

70 Puan

Pideci

3

TÜMÜ

70 Puan

Pastacı

4

TÜMÜ

70 Puan

Genel Alan Görevlisi

2

TÜMÜ

60 Puan

 

 •          Adayın teorik sınavlarda vermiş olduğu yanlış cevaplar, doğru cevapları götürmeyecektir.
 •          Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten sonraki 10 gün içerisinde sonuçlanacak olup, www.gutmeb.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. 
 •          Sınav sonucunda size dağıtılan Sınav Değerlendirme Anketinin tarafınızdan doldurulması istenecektir.
 •          Sınavlar ile ilgili itiraz ve şikâyetlerinizi www.gutmeb.com.tr adresinden yapabilirsiniz.

 

 

 

Mülakat Sınavı Kuralları:

 •          Sınava katılacak tüm adaylar sınav alanına girmeden ellerini dezenfekte etmelidir.
 •          Adaylar sınav boyunca eldiven ve maskelerini çıkaramazlar. Bu ekipmanları kullanmamakta ve sosyal mesafeye uymamakta ısrar eden adayların sınavı sonlandırılır.
 •          Sınav alanında sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır.
 •          Ellerinizi yüzünüz ile temas ettirmeyiniz.
 •          Covid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler GUTMEB tarafından MYK’nın yayınladığı rehber doğrultusunda alınmıştır.
 •          Sınav alanında bulunan adayların kendi aralarında veya sınav görevlileri ile tokalaşması yasaktır.
 •          Sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişiler sınav alanından çıkmalıdırlar. Bu kişilerin sınav hakları yanmayacak olup sınavları daha sonra gerçekleştirilecektir.
 •          Kullandığınız sınav malzemeleri ve ekipmanları dezenfekte edilmiştir.
 •          Sınavını tamamlayan adaylar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sınav alanını terk edecektir.
 •          Adaylar sınav salonunda görevlilerin kendilerine gösterdiği yerlere oturacaktır.
 •          Sınav salonunda konuyla ilgili kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak kopya sayılacağından adayın sınavının iptalini gerektirir.
 •          Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
 •          Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına yazılarak sınavları geçersiz sayılır.
 •          Sınav süresinde adaylar bir soru sormak istediğinde sorular yüksek sesle sorulur, cevaplar da sınav yapıcı tarafından aynı şekilde yüksek sesle söylenir.
 •          Adaylar teker teker sınava alınacaktır ve her soruya, verilen süre içinde cevap vermek zorundadır.
 •          Sınavda telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarını kullanmak yasaktır.
 •          Adayın teorik sınavlarda vermiş olduğu yanlış cevaplar, doğru cevapları götürmeyecektir.
 •          Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten sonraki 10 gün içerisinde sonuçlanacak olup, www.gutmeb.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır.
 •          Sınav sonucunda size dağıtılan Sınav Değerlendirme Anketinin tarafınızdan doldurulması istenecektir.
 •          Sınavlar ile ilgili itiraz ve şikayetlerinizi www.gutmeb.com.tr adresinden yapabilirsiniz.
 •          Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 •          Adaylar mülakat sınavına ait uygulamaların kamera ile kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.
 •          Yiyecek içecek sektörü için adayın bir yıl içerisinde toplam 3 sınav hakkı vardır. 5.yılda da belge yenilemek için kuruluşumuzla bağlantıya geçmeniz gerekmektedir.
 •          Mülakata dayalı sınavlarda adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

 

 

Performans Sınavı Kuralları:

 •          Sınava katılacak tüm adaylar sınav alanına girmeden ellerini dezenfekte etmelidir.
 •          Adaylar sınav boyunca eldiven ve maskelerini çıkaramazlar. Bu ekipmanları kullanmamakta ve sosyal mesafeye uymamakta ısrar eden adayların sınavı sonlandırılır.
 •          Sınav alanında sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır.
 •          Ellerinizi yüzünüz ile temas ettirmeyiniz.
 •          Covid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler GUTMEB tarafından MYK’nın yayınladığı rehber doğrultusunda alınmıştır.
 •          Sınav alanında bulunan adayların kendi aralarında veya sınav görevlileri ile tokalaşması yasaktır.
 •          Sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişiler sınav alanından çıkmalıdırlar. Bu kişilerin sınav hakları yanmayacak olup sınavları daha sonra gerçekleştirilecektir.
 •          Kullandığınız sınav malzemeleri ve ekipmanları dezenfekte edilmiştir.
 •          Sınavını tamamlayan adaylar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sınav alanını terk edecektir.
 •          Cep telefonu, çağrı cihazı vb. özellikte cihazlarla sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 •          Sınav süresinde adaylar bir soru sormak istediğinde sorular yüksek sesle sorulur, cevaplar da sınav yapıcı tarafından aynı şekilde yüksek sesle söylenir.
 •          Adaylar uyarı ikaz levhalarına ve iş sağlığı ve güvenliğine uygun hareket etmelidir. Sınav yapıcı, iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli gördüğü durumlarda sınavı durdurabilir.
 •          Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 •          Aday performans sınavı süresince, sınav yapıcıya (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
 •          Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav yapıcı tarafından sonlandırılır.
 •          Sınav süresince adaylar sınav yapıcıların tüm talimatlarına uymalıdır.
 •          Aday sınav süresince, salonda sigara vb. tütün ürünlerini kullanamaz.
 •          Adaylar performans sınavına ait uygulamaların kamera vb. ile kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.
 •          Yiyecek içecek sektörü için adayın bir yıl içerisinde toplam 3 sınav hakkı vardır. 5.yılda da belge yenilemek için kuruluşumuzla bağlantıya geçmeniz gerekmektedir.
 •          Sınav esnasında yemek molası 1 saattir. En fazla 2 kez 10’ar dakikalık ihtiyaç molası verilir. Herhangi bir acil durum anında sınav yapıcı sınava ara verebilir.
 •          Performansa dayalı sınavlarda Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az aşağıdaki puanları alması gerekmektedir. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

 

Yeterlilik Adı

Seviye

Birim

Performans

Kebapçı

3

TÜMÜ

80 Puan

Pideci

3

TÜMÜ

80 Puan

Pastacı

4

TÜMÜ

80 Puan

Genel Alan Görevlisi

2

TÜMÜ

70 Puan

 


         

 •          Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten sonraki 10 gün içerisinde sonuçlanacak olup, www.gutmeb.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır.
 •          Sınav sonucunda size dağıtılan Sınav Değerlendirme Anketinin tarafınızdan doldurulması istenecektir.
 •          Sınavlar ile ilgili itiraz ve şikayetlerinizi www.gutmeb.com.tr adresinden yapabilirsiniz.
 •          Sınav ile ilgili kritik adımlar hakkında bilgilendirmeler, başvurunuz esnasında tarafınıza yapılmıştır.

 

Sınavda Ortaya Çıkabilecek Usulsüzlükler:

Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (ör: kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) aday, GUTMEB yeniden sınava başvurmak için en az 12 ay bekler. Bu durumda, sınav tekrarı fiyat listesinde yer alan ücrete tabidir. Tekrar sınavlarında başarılı olamayan adaylar, yeni adaylar için uygulanan başvuru prosedürüne tabidir.

 

Belge Kullanımı:

Personel belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen belgeler, sadece belge sahipleri tarafından kullanılabilir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz.

Belge, sadece geçerlilik süresi boyunca kullanılabilir. Belge süresi geçmiş, gözetim faaliyeti yapılmamış ve belgesi iptale düşmüş veya yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri, belgelerini teslim etmek zorundadırlar.

Belgenin yenilenmesi veya ikinci bir nüshanın alınması için GUTMEB MYM’ye yazılı olarak başvuru yapılmalıdır.

Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. Belgeler, okunabilirliği bozulmamak şartıyla, en-boy oranı korunmak suretiyle küçültülüp büyütülebilir.

Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi, belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, belgeyi kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.