GUTMEB Gaziantep Uluslararası Turizm, Konaklama ve Mutfak Sanatları Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi A.Ş.

Üst Yönetim Beyanı

GUTMEB Gaziantep Uluslararası Turizm, Konaklama ve Mutfak Sanatları Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Anonim Şirketi personel belgelendirme faaliyetlerini tarafsızlığını muhafaza edecek şekilde yapılandırmış ve yürütülmektedir.  Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili; belge verme, sürdürme, yenileme, belge kapsamının genişletilmesi ve daraltılması, belgenin askıya alınması ve geri çekilmesi kararlarını verme yetkisine sahiptir. Sorumluluğunu ise bu yazı ile taahhüt etmektedir.

 

       Kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari, bir birlik veya gruba üye olunması ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturulmuştur. GUTMEEB üst yönetim personeline belgelendirme kararını olumlu veya olumsuz etkileyebilecek şekilde maddi ve manevi baskı, ayrım ve yönlendirmede bulunamaz. Bu yazı GUTMEB tarafından hazırlanan bu taahhüt ile garanti altına alınmıştır. Merkez adına gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel, kurullar, sınav sorumluluklarının kararlarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.

 

        Personel ücretleri personel belgelendirme hizmetlerinden alınan ücretlerden bağımsız olarak değerlendirilir. Personel belgelendirme faaliyetlerinden sağlanan gelirin görevli personellerin ücretlerini karşılamadığı durumlarda ve belgelendirilmiş personele verilecek gözetim, belge yenileme gibi hizmetlerin sürekliliğini garanti altına almak böylelikle mali sürdürülebilirliği sağlamak amacı ile GUTMEB kendi öz varlığını kullanmayı taahhüt etmektedir.

 

         Personel belgelendirme faaliyetleri, ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, yetkin, saygılı, tecrübeli ve yetenekli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik, hızlılık ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirilmektedir.

 

         Merkez içinde çıkar çatışması olabilecek hususlar kontrol edilmekte yönetilmekte ve bu sayede tüm belgelendirme aşamaları boyunca, başvuru sahiplerine, adaylara ve belgelendirilmiş kişilere adil ve eşit davranıldığını garanti altına alınmaktadır.

 

           Merkez, sunmakta olduğu hizmetlerin tümünde tarafsızlığa çok fazla önem vermektedir. Bu doğrultuda verilen belgelendirme hizmetlerinden biri veya birkaçı kapsamında, belgelendirme talebinde bulunan adayların başvurusu alınması esnasında çıkar çatışmasına neden olabilecek detaylar ilgili prosedürler ile açıklanan durumlara göre analiz edilir ve tarafsızlığı etkileyen bir durum söz konusu olduğunda talep geri çevrilir. Bu sayede belgelendirme faaliyetlerindeki objektiflik güvence altına alınır.

 

           Merkezin oluşturduğu yönetim sisteminin ve personel belgelendirme hizmetlerinin TÜRKAK ve MYK rehber dokümanları çerçevesinde, en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğu kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin en alt düzeyde tutulabilmesi için gerekli bütün kaynaklar sürekli olarak sağlanmaktadır.

                                                                                                                      Gaziantep Ticaret Odası

GUTMEB Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                                YILMAZ DUMAN