GUTMEB Gaziantep Uluslararası Turizm, Konaklama ve Mutfak Sanatları Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi A.Ş.

Tarafsızlık Politikamız

GUTMEB Gaziantep Uluslararası Turizm, Konaklama Ve Mutfak Sanatları Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Merkezi A.Ş olarak belgelendirme faaliyetlerimizi yürütürken ilgili sürecin tamamı boyunca başvuru sahiplerine, adaylara ve belgelendirilmiş kişilere eşit mesafede olduğumuzu belirtilen tüm kişilere her koşulda tarafsız,  bağımsız ve eşit davranacağımızı,

Meslek etiğine, tüm yasal zorunluluklara ve TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardının belirttiği şartlara uygun faaliyet göstereceğimizi,

Belgelendirme faaliyetlerini aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlara dayandırılarak kısıtlamayacağımızı,

Belgelendirme faaliyetlerimizin yürütülmesinde tarafsızlığın önemini anladığımızı ve çıkar çatışmalarını yönetmek amacıyla oluşabilecek her türlü çıkar çatışmalarını analiz ettiğimizi, olası çıkar çatışmalarına yönelik gerekli tüm önemleri aldığımızı, yapılan analizleri tarafsız ve periyodik olarak gözden geçirdiğimizi, belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağlamak amacıyla, bütün faaliyetlerimizi yapılan analiz sonuçlarına uygun olarak yürüttüğümüzü,

Yapılan tüm belgelendirme faaliyetlerinin uygunluğunu, belgelendirme kararları ve sonuçlarının tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyecek, çalışmalarımızdaki objektifliğimizi, bağımsızlığımızı ve tarafsızlığımızı zedeleyebilecek ticari, mali, idari veya herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacağımızı, çalışanlarımıza hiçbir surette, belgelendirme kararları ile ilgili baskı yapmayacağımızı,

Belgelendirme faaliyetleri ve diğer bütün faaliyetlerimizin tarafsızlığını sağlamak için finans yönetimimiz, yönetim yapımız ve yönetim sistemimizin bunu sürekli kılmak üzere oluşturulduğunu ve uygulandığını,

Belgelendirme başvurusu yapan kişilerin ilgili başvurularının değerlendirme aşamasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek konuların belirlendiğini ve herhangi bir çıkar çatışmasının anlaşılması durumunda hiçbir surette belgelendirme hizmeti verilmeyeceğini ve bunun garanti altında olduğunu,

Sınav ve belgelendirme faaliyetinin tüm aşamalarında değerlendirme yapan personelin ve komisyon üyelerinin verdikleri kararlar ile elde ettikleri kazancın hiçbir ilişkisi olmadığını, çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya herhangi bir ilişkilerinin olmadığının taahhüdünü aldığımızı,

Belirttiğimiz tüm hususları prosedürlerimiz, politikamız, komitelerimiz, değerlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını beyan ve taahhüt ederiz.    

 

 

                                                                                                                                           GENEL MÜDÜR

GÜLAY BÖLER